CosplayShow53P王莹DDYPantyhose

CosplayShow53P王莹DDYPantyhose

诸寒痛得热即止者,用熟艾半斤,隔白纸铺腹中,又以憨葱数枝,批作两半片,铺艾上,再用纸盖之,慢火熨斗熨之,冷则易,觉腹中热,腹皮热难当,仍用帛裹紧,将冷乃解。若果由火热,则是筋皆转矣,何独足乎?

微则不换金正气散加附子,五积散。饮之而昏醉狂易者热也,宜以汗去之。

加桃仁、红花之属。轻者中后,邪散布经络,而血脉之行不利,固有之矣。

内藏则为液,上升则为津,下降则为尿,外泄则为汗。及见《医贯》引此有注云∶类中风多此证。

此虽亦感无形之邪风,然必郁成有形之痰涎留滞一处,与日行之卫气相遇,邪正交争乃作,故有定期也。 卫气到则肉理开,邪气之在风府者,得以入之,正不客邪,相争而病作矣。

然既曰火盛由于火虚,则当用六味,乃反用地黄饮子热剂者,以火发而阳暴脱也。 亦有气郁生疮,甑上滴下汗,传之如神,白荷花瓣贴之亦效。

Leave a Reply